Home ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ
ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ

ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ

by Tandava Krishna

ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ  ਵਿਦਿਅਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ? ਤੁਹਾਡਾ  ਵਿਦਿਅਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ? ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟਿਯੂਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਇਕੋਇਕ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ; ਕੁਝ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਧਾਰਣ ਕਦਮ ਹਨ।

ਵਿਦਿਅਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ।ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾਓ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ – 

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਰਿਣਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ  ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾੱਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚਣ।

ਵਿਦਿਅਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ –

ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੋ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨੇੜੇ ਲੱਭੋ।ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਕਲਾਸਾਂ, ਇਕ ਕੰਪਿਯੂਟਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਮਰੇ ਹੋਣ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ– 

ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਟਿਯੂਸ਼ਨਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਅਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਟਿਯੂਟਰ ਰੱਖੋ – 

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਿਯੂਸ਼ਨਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਯੂਸ਼ਨਿੰਗ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵੱਖ ਟਿਯੂਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੀਮੈਡ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਟਿਯੂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਿਯੂਟਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ।

ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦੋ – 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੰਪਿਯੂਟਰ, ਡੈਸਕ, ਕੁਰਸੀਆਂ, ਚੱਕਬੋਰਡ, ਵਿਦਿਅਕ ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਕਰੋ – 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ।ਸਥਾਨਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਛਾਪੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਉਹ ਲੈਟਰਹੈੱਡ ਪੇਪਰ ਤੇ ਹੈਭਾਵ ਹੈੱਡਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ). ਵਪਾਰ ਕਾਰਡ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਿਓ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ।ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ, ਰੇਡੀਓ ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਵਾਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਵਾਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਂਚ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਟਿਯੂਸ਼ਨਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਅਕ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਟਿਪ –

ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦੋ।ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ,ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ।ਇਕੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕੋ ਜਮਾਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਜੁਕੇਸ਼ਨਲ ਲਰਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ  ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਫਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Related Posts

Leave a Comment