Home ਵਪਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

by Tandava Krishna

ਆਪਣਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਜਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ? 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ? ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। 

ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ, ਸਫਲ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਕੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ।ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 10 ਸਧਾਰਣ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ। 

ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਬਣਾਓ – 

 ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਕਰੀਅਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ –  ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਦੇਸ਼ੀ, ਕੌਮੀ, ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੱਖਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਿ।

ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ –  ਅਸੀਂਆਰਟ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਨਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਵੱਖਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – 

ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂਜਨਤਕ ਕਲਾ ਗੈਲਰੀਆਂ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਖੁੱਲੇ ਅਧੀਨਗੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਆਦਿ।

ਵਪਾਰਕ ਗੈਲਰੀ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂਇਹ ਸਥਾਨਕ ਫ੍ਰੈਮਿੰਗ ਗੈਲਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਲਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਕਲਾ ਮੇਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਆਦਿ।

ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਵਪਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ

 “ ਕੀ ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ! ” ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਗਿਆ ਹੈ. . . ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ 1, 3 ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ  ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਨੈਸ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੈਯਾਰ ਰਹੋਗੇ। 

ਮੌਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਕ ਬਣਾਓਕਿਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣਾਉਂਦੇ   ਰਹੋ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – 

ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ।

ਆਰਟ  ਕਮਨਯੁਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਯੂਰੇਟਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ।

ਅਸਲ ਗਾਹਕਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਗਾਹਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ, ਉਹ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲਜੁੜਨਾਸੌਖਾ ਬਣਾਓਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣਗੇ।

ਕੰਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਬਣਾਓਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਓ ਜੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੈਯਾਰ ਹੋ ਜਾਏ।

ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰੋ –  ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲੈਕਟਰਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜਿੱਠੋਗੇ।ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਲਰੀਆਂ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਟ ਕਮਿਯੂਨਿਟੀਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ।ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ  ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਝਲਕ, ਸਟੂਡੀਓ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖੋ।

ਕਦਮ 1 ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 10 ਕਦਮ ਦੁਹਰਾਓਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਹੈ।ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਿਆਵੇ।

Related Posts

Leave a Comment