Home ബിസിനസ്സ് ടിപ്പുകൾ മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണം
മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണം

മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണം

by Tandava Krishna

മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം

മിക്ക ആളുകളും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിൽ മെഴുകുതിരികൾ വാങ്ങുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനും വിൽക്കാനുമുള്ള ഒരു മികച്ച ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്നു. തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന നിരയുടെ സെൻസറി സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൽ വിമർശനാത്മക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന കരകൗശല വിദഗ്ധരാണ് മെഴുകുതിരികൾ, പ്രായോഗിക ബിസിനസ്സ് ആളുകൾ സ്മാർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ വാങ്ങലുകാരെ വശീകരിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധരാണ്.

മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ ബിസിനസിൽ പാലിക്കേണ്ട ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഇതാ:

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക

ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ വിജയത്തിന് വ്യക്തമായ പദ്ധതി ആവശ്യമാണ്. ഏത് തരം മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഒന്നോ രണ്ടോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് നല്ലത്. മെഴുകുതിരികളിൽ, കണ്ടെയ്നർ മെഴുകുതിരികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും ലളിതമാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പൂപ്പൽ മെഴുകുതിരികളോ ടേപ്പർ മെഴുകുതിരികളോ ഉണ്ടാക്കാം.

പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു മെഴുക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക

നിങ്ങളുടെ മുൻഗണന അടിസ്ഥാനമാക്കി, നിങ്ങൾക്ക് മെഴുക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം, കാരണം അവ നിരവധി ഗ്രൂപ്പുകളായി വരുന്നു.

പാരഫിൻ: ഇത് പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമാണ്. ഏത് തരം മെഴുകുതിരികളാണ് നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിവിധതരം ദ്രവണാങ്കങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, കണ്ടെയ്നർ മെഴുകുതിരികളേക്കാൾ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം നിങ്ങൾക്ക് ടേപ്പറുകൾക്ക് ആവശ്യമാണ്.

തേനീച്ചമെഴുകിൽ: ഇത് തേനീച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ്, അതിനാൽ ഇതിന് സ്വാഭാവിക നേരിയ തേൻ മണം ഉണ്ട്. ചില ആളുകൾ മെഴുക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, കാരണം ഇത് എല്ലാം സ്വാഭാവികമാണ്, എന്നിരുന്നാലും മറ്റുള്ളവർ തേനീച്ചമെഴുകിൽ മറ്റ് മെഴുകുതിരികളുമായി മെഴുകുതിരികൾ കലർത്തും.

പച്ചക്കറി മെഴുക്: സോയ ജനപ്രിയമായത്. സോയ വാക്സിന്റെ ഒരു ഗുണം അത് ശുദ്ധമായ വെളുത്തതാണ്, മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ അത് പകരുമ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങുകയുമില്ല, അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം തവണ മെഴുക് ഒഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ്. ബേബെറി വാക്സും വിഭാഗത്തിലാണ്.

ഒരു ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ്

നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അടുക്കള താപ സ്രോതസ്സുകളും പാത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് കിറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങാം. കിറ്റിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

പാരഫിൻ, ജെൽ, സോയ, തേനീച്ചമെഴുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മെഴുക്

വിക്സ്

ജാറുകൾ, ടിന്നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പാത്രങ്ങൾ

സുഗന്ധത്തിന് അവശ്യ എണ്ണകൾ

കളറിംഗ് ഏജന്റുകൾ

പാക്കേജിംഗ് സപ്ലൈസ്

അസംസ്കൃത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഷിപ്പിംഗ് ചെലവുകളും പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും

ഒരു ബിസിനസ്സ് ഘടന തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഏക ഉടമസ്ഥാവകാശം, പങ്കാളിത്തം, പരിമിത ബാധ്യതാ കമ്പനി (എൽഎൽസി), കോർപ്പറേഷൻ എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ബിസിനസ്സ് ഘടന തരങ്ങൾ.

ഒരു ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒരു വ്യക്തിഗത കമ്പനിയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, എന്നാൽ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ കടങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി ഉത്തരവാദിയാണ്. തലകീഴായി, ഒരു എൽഎൽസിയേക്കാൾ ഏക ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിനായി ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ്.

ഒരു എൽഎൽസി അല്ലെങ്കിൽകോർപ്പറേഷനിൽ‌, നിങ്ങൾബിസിനസിൽനിന്നും കൂടുതൽവേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് കമ്പനി കീഴടങ്ങുകയാണെങ്കിൽനിങ്ങൾവ്യക്തിപരമായി കടത്തിന് ഉത്തരവാദിയല്ല.

മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ്, ഇത് സാധാരണയായി പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ വ്യാപിക്കുന്ന ഏക ഉടമസ്ഥാവകാശമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഒരു തൊഴിലുടമ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറിനായി ( എൻ) അപേക്ഷിക്കുക

നമ്പർ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഐആർഎസിലേക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നു. നികുതി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നമ്പർ നൽകുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏക ഉടമസ്ഥാവകാശം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻ ആവശ്യമില്ല.

ഒരു ബിസിനസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക

ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ആസ്തികളെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ആസ്തികളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നു, ഇത് വ്യക്തിഗത ആസ്തി പരിരക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇത് അക്കൗണ്ടിംഗും ടാക്സ് ഫയലിംഗും എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ബിസിനസ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സജ്ജമാക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം മനസിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ വിവിധ ചെലവുകളും വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. കൃത്യവും വിശദവുമായ അക്കൗണ്ടുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാർഷിക നികുതി ഫയലിംഗിനെ വളരെയധികം ലളിതമാക്കുന്നു.

ആവശ്യമായ പെർമിറ്റുകളും ലൈസൻസുകളും നേടുക

ബിസിനസ്സിലേക്ക് പോകാൻ ചില സംസ്ഥാന ബിസിനസ് പെർമിറ്റുകളോ ലൈസൻസുകളോ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ചില പ്രാദേശിക ലൈസൻസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററി ആവശ്യകതകളും ബാധകമായേക്കാം.

ബിസിനസ്സ് ഇൻഷുറൻസ് നേടുക

പൊതുവായ ബാധ്യതാ ഇൻഷുറൻസിൽ ആരംഭിക്കുക, കാരണം ഇത് ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കവറേജാണ്. വർക്കേഴ്സ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇൻഷുറൻസും ആവശ്യമാണ്.

ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ചെറുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സ്റ്റോർഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ, ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുകയോ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രധാന നിക്ഷേപമാണ്.

നികുതികൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക

ബിസിനസ്സിനായി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ വിവിധ സംസ്ഥാന, ഫെഡറൽ നികുതികൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നികുതികൾക്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് എൻ  പ്രധാനമാണ്. നിങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ കമ്പനിയുടെ ആദായനികുതി അടയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന, ഫെഡറൽ നികുതികൾക്കായി നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അക്കൗണ്ടന്റിനെ നിയമിക്കുന്നത് എളുപ്പമായിരിക്കാം, കാരണം നിങ്ങൾ നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ അക്കൗണ്ടന്റുമാർക്ക് നന്നായി അറിയാം.

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നിർവചിക്കുക

നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പൊതുജനങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്നതും. ഒരു ശക്തമായ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിർത്താൻ സഹായിക്കും.

ഒരു ലോഗോ നേടുക

ഒരു ലോഗോയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളെ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ ഇത് ലളിതവും രസകരവും തിരിച്ചറിയാവുന്നതുമായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോഗോ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ മെഴുകുതിരികൾക്കായി ലേബലുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും ബിസിനസ്സ് കാർഡുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ മെഴുകുതിരി എങ്ങനെ വിൽക്കാം

നിങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരെ കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവ് ചെലവ് ലാഭിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രായോഗിക ഷോപ്പർ ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മത്സര വിലനിർണ്ണയം അഭിമാനിക്കാം.

നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിന് സെൻസറി അനുഭവത്തിൽകൂടുതൽതാൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ‌, നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന ലൈനിന്റെ മനോഹരമായ അവതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും നിറങ്ങളുടെയും സുഗന്ധങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം ആകർഷകമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.

കരകൗശല മേളകൾ. വിൽപ്പനയ്ക്കും മെഴുകുതിരികൾക്കും പൂരക ഇനങ്ങൾ ഉള്ളത് പരിഗണിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ മെഴുകുതിരികൾ പോലെ തന്നെ വീട്ടിൽ മെഴുകുതിരി സ്റ്റാൻഡുകളും ഫ്ലോട്ടിംഗ് മെഴുകുതിരികൾക്കുള്ള പാത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കാം. നിർത്താനും ബ്രൗസുചെയ്യാനും വൈവിധ്യമാർന്ന ഇനങ്ങൾ ഷോപ്പർമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രാദേശിക സ്റ്റോറുകളിൽ വിൽക്കുക. പ്രവേശിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സ്റ്റോറുകൾ ബൂത്ത് ഇടം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നവയാണ്. പ്രാദേശിക സ്റ്റോറുകളിൽ കരകൗ ശല വസ്തുക്കൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. ചില സ്റ്റോറുകൾ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം നേരിട്ട് വാങ്ങുകയും അത് വീണ്ടും വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ കമ്മീഷൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ. പ്രാദേശിക കരക .ശല വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ ബൂത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ.

ഓൺലൈനിൽ വിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മിനി സൈറ്റ് സജ്ജീകരിച്ച് ഒരു വെർച്വൽ സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്കായി ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, തുടർന്ന് ഉൽപ്പന്നം പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പരിപാലിക്കേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ട്രാഫിക് അന്തർനിർമ്മിതമാണ്. രൂപകൽപ്പനയിലോ നയങ്ങളിലോ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയധികം നിയന്ത്രണമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാനും കഴിയും.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വിപണനം ചെയ്യുന്നു

മാർക്കറ്റിംഗിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുമായും വ്യവസായത്തിലെ മറ്റ് ആളുകളുമായും ഇടപഴകേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഉപഭോക്താക്കളെ നേടുന്നതിന്, ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് മൂല്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക, ഉപഭോക്താക്കളുമായി സംസാരിക്കുക, കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള മറ്റ് ആളുകളുമായി ഇടപഴകുക എന്നിവയാണ് ഇതിനർത്ഥം. ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉള്ളടക്കം പങ്കിടുക. നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രൊഫഷണലായിരിക്കുന്നതും ഇതിനർത്ഥം.

ഉപഭോക്താക്കളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെ

നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുക മാത്രമല്ല, ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപഭോക്താക്കളാക്കുക എന്നതാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം അവർ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സപ്ലൈസ് കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാമെന്ന് അവർക്കറിയാമെന്നും ഉറപ്പുവരുത്തുക, കാരണം മെഴുകുതിരികൾ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇനങ്ങളാണ്, അവ പതിവായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പാക്കേജിംഗിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്, ഇമെയിൽ വിലാസം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് കാർഡോ ലേബലോ ഉൾപ്പെടുത്തുക. പ്രധാന മെഴുകുതിരി വാങ്ങൽ സമയത്തിന് മുമ്പായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇമെയിൽ വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ.

ഒരു മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ ബിസിനസിന് എത്ര ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും?

മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ ബിസിനസുകൾ മെഴുകുതിരികൾക്ക് നേരിട്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിക്കുകൾ, ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകൾ, മറ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് റീട്ടെയിൽ വേദികൾ എന്നിവ പോലുള്ള റീസെല്ലറുകൾ വഴി പരോക്ഷമായി വിൽക്കുന്നു. സവിശേഷമായ അപ്പീലും പ്രീമിയം വിലനിർണ്ണയത്തിന് യോഗ്യവുമായ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ സുഗന്ധങ്ങൾ, നിറങ്ങൾ, അച്ചുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിക്കുക.

ഏത് രൂപത്തിലും മെഴുകുതിരികൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തിയെടുക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവും ലാഭവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണ ക്ലാസുകൾ നൽകുന്നത് പരിഗണിക്കുക. പരിശ്രമത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് അവരുടെ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ചേർക്കാൻ അവർക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടോയെന്ന് അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിനെയോ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജിനെയോ സമീപിക്കാം.

അനുയോജ്യമായ മെഴുകുതിരി നിർമ്മാതാവ് മെഴുകുതിരി നിർമ്മാണത്തിന്റെ കരക love ശലത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വിൽപ്പന, വിപണനം എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടുകയും വേണം. പരിമിതമായ ബജറ്റും ഇൻവെന്ററിയും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിലും സംഭരണ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് മിതമായ രീതിയിൽ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. എതിരാളികളിൽ നിന്ന് സ്വയം വേർതിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളുടെ ലൈൻ ബ്രാൻഡിംഗ് വഴികൾ നിരന്തരം തേടുക. മികച്ച ഇമേജ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ശക്തമായ ഓൺലൈൻ സാന്നിധ്യം, വിദഗ്ദ്ധരായ വിൽപ്പന കഴിവുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണി ആകർഷകമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുക.

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ടോ റീസെല്ലർമാർക്കോ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം നേരിട്ട് വിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത വിൽപ്പന കഴിവ് നിർണായകമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിൽനിങ്ങൾവിശ്വസിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം പിടിക്കാൻപ്രാപ്തരാക്കുകയും വേണം.

Related Posts

Leave a Comment